§ 48 – Zahraničný platiteľ dane – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §48 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Už zo samotného názvu tohto paragrafu je zrejme, že ide o zahraničnú osobu, teda o

  1. Fyzickú osobu, ktorá tu nemá trvalý pobyt alebo sa tu obvykle nezdržiava
  2. Právnickú osobu, ktorá tu nemá sídlo ani skutočné vedenie podniku.

Platiteľ dane je ten, ktorý majetkovo zodpovedá za zrazenie, vybratie dane či už formou zrážky ( §43), zabezpečenia ( §44) alebo preddavku ( §35). Zahraničná osoba teda musí skúmať v súlade aj s medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.