§ 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb – komentár k DPH

Obsah
2.4 strany
Účinnosť článku (od 1 Jan, 2018 - *) 
Tento článok obsahuje komentár k §47 zákona 222/2004  Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Vývoz tovaru do tretích štátov, t. j. mimo územia Európskej únie, je oslobodený od dane a platiteľ dane je povinný vývoz tovaru preukázať colným vyhlásením. Colné vyhlásenie musí mať platiteľ dane k dispozícii najneskôr do konca šiesteho mesiaca od zdaňovacieho obdobia, v ktorom uviedol v daňovom priznaní vývoz tovaru do tretieho štátu s oslobodením od dane. Odoslanie alebo prepravenie tovaru na územie tretích štátov sa preukazuje dokladom o preprave alebo odoslaní tovaru.

Oslobodené od dane sú aj služby, ktoré sú ako spracovateľské operácie vykonané na hnuteľnom majetku dovezenom z tretieho štátu alebo nadobudnutom v tuzemsku za účelom poskytnutia týchto služieb, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.