§ 38 Dodanie a nájom nehnuteľnosti – komentár k dani z pridanej hodnoty

Obsah
5.66 strany
Tento článok obsahuje komentár k §38 zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je toto dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby, po ktorej bola stavba prvýkrát užívaná, alebo po piatich rokoch odo dňa začiatia užívania stavby (nie všetky stavby povinne podliehajú kolaudácii). Ak by sa platiteľovi dane zdalo uplatnenie oslobodenia od dane nevýhodné, napr. z dôvodu, že by musel podľa §54 zákona o DPH upraviť (vrátiť) odpočítanú daň, môže sa rozhodnúť, že dodanie nehnuteľnosti sa zdaní sadzbou dane 20 %. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.