§ 38 Dodanie a nájom nehnuteľnosti – komentár k dani z pridanej hodnoty

Účinnosť článku (od 1 Jan, 2020 - *) 
Tento článok obsahuje komentár k §38 zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Dodanie stavieb/častí stavieb (§ 38 ods. 1, 7 a 8 a § 85kg ods. 4zákona o DPH)

 Podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2018 bolo dodanie stavby a časti stavby (vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí), pri ktorých uplynulo 5 rokov od prvej kolaudácie, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo časti stavby, alebo uplynulo 5 rokov od začatia prvého užívania, oslobodené od dane. Dodanie stavieb/častí stavieb mladších ako 5 rokov bolo povinne zdaňované. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.