§ 34 – Platenie preddavkov na daň – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §34 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

 
Definícia preddavku na daň z príjmov ( §34 ods.1 až 4 ZDP)
Od 1.1.2020 u fyzických osôb došlo k zmene hraníc pre platenie preddavkov na daň z príjmov. Fyzická osoba platí preddavky na daň z príjmov ak

  1. Posledná známa daňová povinnosť presiahne hodnotu 5000 eur, je povinná platiť preddavky, pričom ak nepresiahne táto daňová povinnosť sumu 16 600 eur, platí preddavky kvartálne,
  2. Posledná známa daňová povinnosť presiahne hodnotu 16 600 eur,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.