§ 34 Kultúrne služby – komentár k zákonu o DPH

Obsah
0.72 strany
Tento článok obsahuje komentár k §34 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty a príklady. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Oslobodené od dane sú kultúrne služby, ako aj dodanie tovarov s nimi súvisiacich, poskytované

  • právnickou osobou podľa osobitného predpisu, napr. Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia, Matica slovenská,
  • verejnoprávnym subjektom zriadeným Ministerstvom kultúry SR, vyšším územným celkom alebo obcou, napr. divadlá, knižnice, kiná, centrá voľného času,
  • neziskovými organizáciami.

Oslobodenie od dane sa teda vzťahuje napr. na

  • kultúrne služby (predvádzanie hudobno-dramatických, dramatických a tanečných diel) poskytované vo verejnom záujme Slovenským národným divadlom, ktoré je podľa zákona štátnou profesionálnou,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.