§ 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby – komentár k zákonu o DPH

Obsah
0.55 strany
Tento článok obsahuje komentár k §31 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty a príklady. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Oslobodené od dane sú výchovné a vzdelávacie služby vo väzbe na zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach, a na zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, kde je vymedzené vysokoškolské vzdelávanie.

Od dane sa oslobodzuje aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane. To znamená, že ak vysoká škola, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.