§ 19 Daňové výdavky – komentár k zákonu o dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §19 zákona 595/2003 Zákona o dani z príjmov a príklady.
Odsek 1 §19 zákona 595/2003 Zákona o dani z príjmov
Všeobecne uvádza uplatňovanie tzv. daňových výdavkov. Pre uplatňovanie výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov je potrebné vychádzať aj zo všeobecnej definície daňového výdavku, ktorá je uvedená v §2 ods.i ZDP, a podľa ktorej daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov:

  • preukázateľne vynaložený daňovníkom,
  • zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa §6 ods.11 ZDP,
  • pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa §19 ods.2 pism. t) ZDP,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

Komentáre su uzatvorené.