§ 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – komentár k zákonu o DPH

Tento článok obsahuje komentár k §11 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty a príklady. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru
Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (intrakomunitárnym nadobudnutím tovaru) sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom, ktorý je odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu, pričom nie je podstatné, kto zabezpečí, resp. vykoná odoslanie alebo prepravu tovaru, môže to byť dodávateľ, môže to byť odberateľ, môže to byť iná osoba, ktorá tovar prepraví na základe objednávky dodávateľa alebo odberateľa.

To znamená, že hnuteľný hmotný majetok, tovar, môže byť odoslaný alebo prepravený k nadobúdateľovi

  • predávajúcim alebo inou osobou na účet predávajúceho alebo
  • kupujúcim alebo inou osobou na účet kupujúceho.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.