§ 10 – komentár k zákonu o DPH

Tento článok obsahuje komentár k §10 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

 

Za dodanie tovaru a dodanie služby sa nepovažuje

  • predaj podniku alebo časti podniku, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku, inému platiteľovi dane alebo ak nadobúdateľ nie je platiteľom dane, stane sa ním dňom nadobudnutia podniku alebo časti podniku platiteľa dane (§4 ods.4 zákona o DPH),
  • vloženie podniku alebo časti podniku, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku, do obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak nadobúdateľ je platiteľom dane.

 

Ďalej dodaním služby nie je:

  • emisia cenných papierov emitentom,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.