§ 1 Predmet úpravy – komentár k zákonu o dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §1 zákona 595/2003  zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

V §1 ods.1  je vymedzená legislatívna skratka daň, ktorá sa vzťahuje na daň z príjmov fyzických ako aj právnických osôb. Znamená to, že ak zákon používa v tomto predpise pojem daň, má sa namyslí daň z príjmov vo väzbe na daňovníka (právnickú alebo fyzickú osobu).
Medzinárodné zmluvy
§1 ods.2 upravuje ustanovenie upravuje vzťah medzi vnútorným daňovým právom (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) a medzinárodnými zmluvami, ktoré sú ratifikované v súlade s princípom legislatívnych procesov v SR. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.