Novela č.79/2015 Z.z. zákona o dani z príjmov 2016 s účinnosťou od 1.1.2016

Obsah
1.28 strany
Národná rada SR schválila novelu zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2016. Ďalej uvádzame vybrané témy tejto novely č.79/2015 Z.z.; v aplikačnej praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  • Ide o nepriamu novelu zákona o dani z príjmov cestou veľkej novely zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nahradil predchádzajúci zákon o odpadoch č.223/2001 Z.z.).
  • Podľa §3 ods.6 nového zákona o odpadoch – výkup odpadu je zber odpadu odoberaný právnickou osobou alebo podnikajúcou fyzickou osobou za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.