Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Znenie účinné: od 01.01.2008 do 31.12.2008 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 553/2003 Z. z.

630/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2008
630
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. decembra 2007,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2008 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME (Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 860 7 020 7 260 7 590 8 120 8 760 9 480 10 260 11 270 11 940 12 670 13 450 14 360 15 440
2 do 4 7 100 7 280 7 520 7 880 8 440 9 110 9 870 10 680 11 730 12 420 13 190 14 000 14 960 16 080
3 do 6 7 340 7 520 7 810 8 160 8 770 9 460 10 260 11 120 12 190 12 920 13 710 14 560 15 550 16 700
4 do 9 7 590 7 790 8 080 8 460 9 090 9 830 10 650 11 540 12 650 13 400 14 210 15 100 16 140 17 350
5 do 12 7 820 8 040 8 330 8 760 9 410 10 180 11 030 11 950 13 100 13 880 14 750 15 640 16 730 17 990
6 do 15 8 070 8 300 8 610 9 060 9 730 10 540 11 430 12 380 13 560 14 370 15 270 16 190 17 320 18 620
7 do 18 8 310 8 560 8 880 9 350 10 070 10 880 11 810 12 800 14 030 14 870 15 780 16 740 17 910 19 250
8 do 21 8 560 8 810 9 160 9 640 10 390 11 230 12 210 13 210 14 500 15 360 16 310 17 310 18 490 19 870
9 do 24 8 800 9 060 9 420 9 940 10 700 11 600 12 590 13 630 14 940 15 850 16 830 17 850 19 080 20 510
10 do 28 9 030 9 320 9 690 10 220 11 030 11 950 12 980 14 060 15 400 16 330 17 330 18 400 19 680 21 150
11 do 32 9 260 9 570 9 960 10 540 11 360 12 300 13 370 14 480 15 870 16 830 17 850 18 950 20 260 21 790
12 nad 32 9 500 9 830 10 220 10 820 11 670 12 660 13 770 14 900 16 330 17 310 18 370 19 500 20 850 22 420
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 550 6 740 6 980 7 300 7 910 8 730 9 860 10 920 12 180 13 280 13 830 14 810 15 930 17 230
2 do 4 6 780 6 980 7 240 7 590 8 240 9 070 10 170 11 220 12 570 13 690 14 390 15 410 16 580 17 940
3 do 6 7 010 7 220 7 500 7 870 8 530 9 420 10 400 11 500 12 850 14 010 14 980 16 010 17 220 18 650
4 do 9 7 250 7 460 7 760 8 150 8 850 9 770 10 770 11 940 13 330 14 540 15 520 16 610 17 890 19 350
5 do 12 7 470 7 700 8 020 8 440 9 170 10 100 11 160 12 370 13 820 15 060 16 080 17 220 18 520 20 060
6 do 15 7 700 7 920 8 270 8 730 9 460 10 440 11 550 12 800 14 310 15 590 16 650 17 820 19 180 20 760
7 do 18 7 920 8 170 8 520 9 010 9 790 10 780 11 940 13 230 14 800 16 130 17 210 18 430 19 830 21 470
8 do 21 8 150 8 430 8 770 9 290 10 090 11 140 12 310 13 670 15 280 16 650 17 770 19 020 20 480 22 180
9 do 24 8 360 8 660 9 040 9 570 10 410 11 470 12 700 14 090 15 770 17 190 18 340 19 640 21 130 22 890
10 do 28 8 600 8 900 9 300 9 860 10 720 11 810 13 090 14 530 16 240 17 720 18 910 20 240 21 790 23 590
11 do 32 8 830 9 140 9 560 10 140 11 010 12 170 13 470 14 970 16 740 18 250 19 470 20 830 22 420 24 290
12 nad 32 9 070 9 380 9 820 10 420 11 350 12 500 13 850 15 380 17 220 18 770 20 030 21 430 23 090 25 010
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL, VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 830 6 050 6 350 8 280 8 920 9 650 10 460 12 140 14 040 16 450 17 670 18 940 20 360 22 010
2 do 4 6 040 6 280 6 580 8 590 9 270 10 040 10 890 12 630 14 610 17 120 18 380 19 710 21 200 22 900
3 do 6 6 240 6 500 6 820 8 920 9 630 10 430 11 330 13 120 15 200 17 800 19 120 20 480 22 030 23 800
4 do 9 6 450 6 720 7 060 9 240 9 980 10 830 11 750 13 610 15 770 18 480 19 830 21 250 22 870 24 700
5 do 12 6 640 6 940 7 300 9 560 10 340 11 200 12 180 14 110 16 340 19 150 20 560 22 040 23 680 25 590
6 do 15 6 850 7 140 7 540 9 880 10 680 11 600 12 600 14 610 16 910 19 830 21 270 22 810 24 520 26 490
7 do 18 7 050 7 350 7 780 10 200 11 040 11 980 13 040 15 100 17 490 20 490 22 010 23 580 25 340 27 410
8 do 21 7 260 7 570 8 020 10 520 11 400 12 380 13 460 15 600 18 060 21 170 22 710 24 360 26 200 28 310
9 do 24 7 470 7 790 8 260 10 850 11 750 12 760 13 880 16 100 18 640 21 840 23 440 25 130 27 020 29 200
10 do 28 7 680 8 020 8 490 11 160 12 110 13 150 14 320 16 590 19 210 22 520 24 160 25 920 27 860 30 110
11 do 32 7 860 8 240 8 730 11 490 12 460 13 540 14 750 17 090 19 790 23 180 24 890 26 680 28 680 31 010
12 nad 32 8 070 8 460 8 950 11 800 12 810 13 930 15 160 17 590 20 360 23 860 25 600 27 460 29 520 31 900
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
6 10 100
7 11 180
8 12 420
9 13 900
10 15 160
11 16 170
12 17 310