Výnimka z platenia povinného poistenia počas pandémia

Zákon o sociálnom poistení  sa doplnil o §293ex (v čase publikovania tohto článku nie je ešte zverejnený v Zbierke) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý definuje, že zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní. Toto poistné sa považuje za zaplatené. Pozor, zdravotné poistenie novelizované nebolo, teda poistenie je splatné podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (zatiaľ).

Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

2 komentárov

  1. Dobrý deň, a čo spoločnosť, ktorá mala jednu uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia, a druhá prevádzka bola otvorená (autoservis). Bude sa to týkať odvodov pre celú firmu, alebo len za zamestnancov (samozrejme odvody zamestnávateľa), ktorí sú v prevádzke uzatvorenej?

    • S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa navrhuje odpustenie povinnosti zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti. áto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov alebo povinne poistených SZČO, ktorí v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 dní uzatvorili prevádzky napr. na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020. Zákon nehovorí o tom, že sa má neplatiť poistné len za tú prevádzku ktorá bola zo zákona zavretá. Zákon hovorí, že zamestnávateľ nemá platiť poistné na SP ako také. Teda neoddeľuje to. Ak sa nad tým logicky zamyslím, má to trhliny toto ustanovenie zákona a je možné predpokladať, že štát na margo otázok to začne riešiť. Ale tak ako je momentálne zákon napísaný, tak ako to definujú a dôvodnia aj v správe, akonáhle mám prevádzku 15 dní v apríli zo zákona zavretú, neplatím poistné ako zamestnávateľ…teda zákon už platenie neviaže k prevádzke ako takej…

Pridaj komentár