Účtová trieda 4 komentár §61 postupov “Účtovanie dlhodobých záväzkov”

Bankové úvery (§ 61 ods. 1 postupov)
Dlhodobým záväzkom je vyčlenená účtová skupina 46-Bankové úvery a 47-Dlhodobé záväzky. Vo vecnej náplni účtovej skupiny 46-Bankové úvery sú úvery podľa zmluvy o dlhodobom úvere s bankou. Dlhodobým je taký úver, ktorého dohodnutá doba splatnosti  v čase vzniku účtovného prípadu (poskytnutia úveru) presahuje 12 kalendárnych mesiacov. Môže ísť o úver hypotekárny alebo spotrebný, účelový alebo bezúčelový, prípadne môže ísť o úver poskytovaný pri eskonte zmeniek. V analytickej evidencii sa vyčlenia účty podľa jednotlivých úverov a podľa jednotlivých bánk. V rámcovej účtovej osnove je obsadený iba účet 461–Bankové úvery. Ostatné účty účtovej skupiny sú voľné a preto si v prípade potreby účtovná jednotka môže vytvoriť syntetický účet  462 – 469 sledujúc vlastné interné potreby premietnuté do účtového rozvrhu. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.