Tieto zmeny prinesie novela daňového poriadku pre rok 2022.

Národná rada SR schválila zákon č.408/2021 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022. Zvýraznenie zmien v zákone nájdete na našej stránke: https://www.autora.sk/zz/2009/563/20220101/
Index daňovej spoľahlivosti
Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam budú odmeňované benefitmi, tí menej spoľahliví budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Z neverejnej formy hodnotenia sa navrhuje prejsť na transparentnú formu hodnotenia.

Na základe návrhu by sa mal Index daňovej spoľahlivosti určiť na základe nasledovných kritérií:

  • a) plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,1)
  • b) plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz v lehote podľa osobitného predpisu2)
  • c) splnenie registračnej povinnosti v lehote podľa osobitných predpisov,1)
  • d) splnenie oznamovacej povinnosti v lehote podľa osobitných predpisov,1)
  • e) plnenie povinnosti uloženej v rozhodnutí správcu dane,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.