Prvé interpretácie Národnej účtovnej rady

Prvé interpretácie Národnej účtovnej rady

 

Rada by som chcela dať do povedomia verejnosti informáciu o jednom veľmi peknom projekte, a to o existencii Národnej účtovnej rady.

Národná účtovná rada bola vytvorená 26. 9. 2023 na základe Memoranda o spolupráci, uzatvoreného medzi Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP), Slovenskou komorou audítorov  (SKAU) a Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA), zameraného najmä na prehĺbenie vzájomnej spolupráce pri tvorbe spoločných stanovísk, postupov, materiálov, legislatívnych návrhov, podkladov pre diskusiu s orgánmi verejnej moci a s cieľom prispieť k lepšiemu spracovaniu odborných tém v daňovej a účtovnej oblasti.

Prvými okruhmi problémov,  na ktoré upriamila svoju pozornosť s cieľom prispieť k uľahčeniu života podnikateľov a ich účtovníkov sú:

  • elektromobilita v daňových a účtovných súvislostiach
  • ocenenie a účtovanie kúpeného nevyhradeného ložiska nerastu

Elektromobilita v daňových a účtovných súvislostiach

Nástup e-mobility je celosvetový trend, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014. Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - odbor Bankovníctvo a Znaleckého ústavu EUBA, odboru Ekonómia a manažment (znalecké odvetvia: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie a Personalistika) a zo znaleckého odboru Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie - Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva. Poradenská činnosť napríklad pre spoločnosti Accace, Highgate Law & Tax, Auditorea.