Pripravované zmeny v Obchodnom zákonníku pre rok 2018

Obsah
3.04 strany
Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK číslo LP/2017/248) návrh novely zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2018. Ďalej uvádzame vybrané témy návrhu novely – ide o prvú informáciu o pripravovaných zmenách. V praxi je potrebné používať úplné znenie zákona až po jeho schválení.

  • Akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik sú povinní preložiť účtovnú závierku na schválenie do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje a do 9 mesiacov odo dňa jej zostavenia sú povinní uložiť ju do zbierky listín ( 40/2). V nadväznosti na § 23b ods.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.