Dôkazy o dodaní tovaru do iného  členského štátu EÚ s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH

 

Ustanovenie §43 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. upravuje oslobodenie od dane v prípade, kedy platiteľ dane dodá tovar, ktorý opustí územie tuzemska, do iného členského štátu odberateľovi, ktorý si tovar objednal pod identifikačným číslom DPH (IČ DPH) prideleným v inom členskom štáte EÚ. Splnenie podmienok oslobodenia od dane musí platiteľ dane preukázať dôkazmi uvedenými v §43 ods.5 zákona o DPH.

 

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ platí, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.