Dôkazy na účely DPH pri službách spojených s vývozom tovaru

Prepravná služba spojená s vývozom tovaru – dodaním tovaru do tretích krajín je podľa §47 ods.6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. oslobodená od DPH. V praxi väčšinou prepravu tovaru zabezpečuje iná osoba ako vývozca tovaru. 

Dopravca, resp. iná osoba, ktorá prepravu tovaru zabezpečuje, je teda povinná preukázať nárok na oslobodenie od DPH v súvislosti so službou, ktorá poskytuje. Aký dôkaz v súvislosti s tým má platiteľ predložiť – je nevyhnutné, aby predložil  colné vyhlásenie o vývoze, alebo je postačujúcim dôkazom napríklad aj  karnet TIR ?

 
Právna úprava podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.