§3 Predmet dane u fyzickej osoby – komentár k zákonu o dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §3 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Toto ustanovenie má úzke prepojenie na základný pojem definície predmetu dane podľa §2 pism. b) tohoto zákona. Tento paragraf už presne špecifikuje predmet dane u fyzickej osoby. Príjmy fyzickej osoby sa členia podľa druhu na

  1. Príjmy zo závislej činnosti ( §5)
  2. Príjmy z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu ( §6)
  3. Príjmy z kapitálového majetku ( §7)
  4. Ostatné príjmy ( §8)

Každá fyzická osoba, ktorá dosahuje príjem je povinná správne zatriediť príjem podľa jeho druhu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.