§17d – Nepeňažný vklad v pôvodných cenách – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §17d zákona 595/2003 ákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

V prípade nepeňažného vkladu v pôvodných cenách môže uplatniť režim podľa §17d len ak

  • a) Ide o nepeňažný vkladu individuálne vloženého majetku, podniku do členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
  • b) Individuálne vložený majetok alebo podnik zostáva ako súčasť stálej prevádzkarne v SR
  • c) Prijímateľ nepeňažného vkladu prevezme ocenenie v pôvodných cenách
  • d) Ak predmetom nepeňažného vkladu je podnik alebo jeho časť a vkladateľom tohto nepeňažného vkladu je daňovník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.