§17c – Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách – komentár

Tento článok obsahuje komentár k §17c zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ide o právne nástupníctvo, kde takisto môže platiť princíp reálnych hodnôt a princíp pôvodného ocenia ktorý sa následne zahrnie do základu dane v súlade s §17 ods.11 ZDP.  Ustanovenie §17c ZDP pojednáva práve o prípadoch kedy daňovník uplatňuje princíp ocenenia majetku a záväzkov v reálnej hodnote, pričom v určitých prípadoch táto povinnosť je automatická a nemôže sa rozhodnúť pre oceňovanie v pôvodných cenách (bližšie v ustanovení o pôvodných cenách)

Dôležité ustanovenia vo väzbe na zlúčenie, splynutie spoločností:

Obchodný zákonník ( §69 ods.6)

  1. a) Na splynutie spoločností alebo zlúčenie spoločností sa vyžaduje schválenie návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.