§10 – Výpočet príjmov spoluvlastníka a účastníka združenia – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §10 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ustanovenie §10 zákona rieši princípy v prípade ak ide o spoluvlastníctvo alebo dosahovanie príjmov v združení bez právnej subjektivity. Základný princíp je postavený

  1. Ak ide o spoluvlastníctvo na spoluvlastníckych pomeroch, pričom zákon jasne definuje, že ak sa nedohodne iný podiel. Zákon umožňuje teda medzi spoluvlastníkmi stanoviť aj iný pomer delenia príjmov a výdavkov. Podstata podielového spoluvlastníctva spočíva v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva v takom rozsahu, aký zodpovedá veľkosti jeho podielu. Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak ( §137 Občianskeho zákonníka),

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.