Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 2019

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 31.10.2019 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
Najbližšia zmena: 31.10.2019
265/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2019
265
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. augusta 2019
o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
Dôchodkový vek ustanovený na kalendárny rok 2023 sa na kalendárny rok 2024 zvyšuje o dva kalendárne mesiace.
§2
Dôchodkový vek na kalendárny rok 2024 je 63 rokov a 4 kalendárne mesiace.
§3
Referenčný vek na kalendárny rok 2024 je 63 rokov.
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2019.
Ján Richter v. r.