Prevod nehnuteľného majetku akciovou spoločnosťou na akcionára

Akciová spoločnosť plánuje reštrukturalizáciu základného imania podniku odkúpením časti akcií, ktoré vlastní v tomto základnom imaní iná spoločnosť s ručením obmedzením, stiahnutím akcií z obehu. Akciová spoločnosť, ktorá vykonáva svoju ekonomickú činnosť v oblasti výroby je zdaniteľnou osobou – platiteľom  DPH.

Kompenzácia, ktorá zodpovedá tomuto stiahnutiu akcií, spočíva v prevode vlastníckeho práva k určitým pozemkom, ako aj k budovám, ktoré sa na nich nachádzajú  a k ich zariadeniam, na túto druhú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Podlieha DPH, resp. je predmetom DPH podľa §2 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej len „zákon o DPH“)  stiahnutie akcií vo vlastníctve spoločnosti s ručením obmedzeným z obehu na jednej strane a prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku na s.r.o.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.