AUTORA

Prišla nová éra internetu, smartfónov a tabletov, ktorá mení pravidlá hry a prináša nové modely v distribúcii digitálneho obsahu. Efektívnejší spôsob publikovania, flexbilnejší prístup pre čitateľa, ale aj motivujúcejší model pre tvorcov obsahu - autorov.
Tradičné vydávateľstvá strácajú svojich predplatiteľov. Odmena, ktorú vyplácajú autorom, už dávno nie je motivujúca a adekvátna vynaloženému úsiliu.

AUTORA prináša nový model publikovania

AUTORA.sk je portál, kde autori priamo (podobne ako na blogoch) publikujú svoje články.

Veríme, že tak ako autori majú nárok na férovú odmenu, tak aj čitatelia majú mať možnosť pristupovať k odbornému obsahu za férovú cenu bez háčikov a komplikovanosti.

Na rozdiel od tradičných vydavateľov, publikačná platforma AUTORA dáva väčšinový podiel z predplatného autorom, čím priamo premieta úspešnosť článkov do príjmov samotných autorov.

Čitateľ si môže zakúpiť jednotlivý článok, alebo si platí predplatné a môže pristupovať ku všetkým článkom na AUTORE. AUTORA následne prerozdelí väčšinu predplatného medzi autorov podľa čítanosti a hodnotenia článku.

Pre úspech autora sú rozhodujúci čitatelia

Jedno predplatné

Súčasný trh ponúka až 51 rôznych predplatných.
Veľa z nich ponúka len čiastkový obsah a tie, ktoré sú kompletné, sú extrémne drahé. Takýto stav vyhovuje len tradičným vydavateľom, nie je výhodný ani pre čitateľov, ani pre autorov. Prinášame jedno predplatné, ktoré pokryje celú oblasť účtovníctva a daní. S nárastom predplatiteľom chceme v rámci jedného predplatného postupne pokrývať ďalšie oblasti ako mzdy, obchodné právo, marketing, manažment atď. Jedno predplatné má potenciál získať väčšinu.

Multiplikačný efekt

Efektivita nášho systému prináša zdroje pre autorov, ktorí sú motorom obsahu. Obsah láka predplatitieľov. Čím viac predplatného sa nám podarí získať, tým máme viac zdrojov pre našich autorov, čo bude následne priťahovať ďalších a ďalších predplatiteľov.

Zaujímavý formát

Náš formát je kombináciou blogu a encyklopédie. Chceme prinášať aktuality, odpovede a metodické články, ktoré budú slúžiť ako encyklopédia účtovníctva a daní. Čitateľ potrebuje informácie o tom, čo sa zmenilo a prístup k aktualizovaným článkom, ktoré obsahujú komplexné výklady a príklady.

Odmeňovanie autorov

Špirálový efekt na cenu za normostranu

Vyplácanie väčšinového podielu z predplatného nie je jediný faktor ktorý prináša zaujímavú odmenu pre autora. Priame zainteresovanie autorov prináša kvalitný obsah. Kvalitný obsah bude priamo úmerne ovplyvňovať nárast predplatiteľov. Nárast predplatiteľov neumožňuje len ďalší nárast obsahu, ale bude prispievať aj k zvyšovaniu tzv. ceny za normostranu existujúceho obsahu.

Článok môže zarábať aj niekoľko rokov

Článok Vám môže zarábať aj niekoľko rokov pod podmienkou, že je aktuálny. Predplatné vyzbierané za mesiac sa rozdeľuje medzi články, ktoré boli v danom mesiaci čítané, podľa čítanosti, rozsahu a hodnotenia. Články je možné kedykoľvek aktualizovať a vylepšovať.

Aktuality majú najvyššiu čítanosť

Vysoká čítanosť aktualít sa transformuje na vysoký výnos za článok. S aktualitou však musíte prísť ako prvý. K vysokej čítanosti určite prispeje aj skupina čitateľov, ktorú si u nás vybudujete. Vaša skupina dostáva automaticky notifikácie o novom článku, ktorý u nás pridáte.

Prečo je dôležité byť medzi prvými autormi?

Voľný priestor. Môžete byť prví, kto popíše nepopísanú oblasť. Etablujte sa kvalitnými článkami a získajte konkurenčný náskok ktorý sa premietne v pravidelne vyššej odmene.

Budete mať väčšiu skupinu odberateľov Vašich článkov. Čitatelia si môžu na AUTORE nastaviť odoberanie Vašich článkov. Keď pridáte nový článok, zobrazíme mu notifikáciu na stránke prípadne pošleme aj na email. Čím väčšiu skupinu budete mať, tým väčšiu čítanosť získajú vaše články a aktuality, čo priamo ovplyvní vaše výnosy.

Budovanie vášho mena. Meno je značka ktorú treba neustále budovať a živiť. AUTORA dáva Vášmu menu omnoho väčší priestor ako tradičné vydavateľstvá. Pre nás je každý autor partnerom.

Kto sme?

Sme priatelia internetovej múzy. Realizujeme jej projekty a naberáme skúsenosti.

323 000 členov 500 000 návštev mesačne
Najväčšia komunita účtovníkov a najnavštevovanejšia stránka pre účtovníkov

Prvý platený elektronický portál pre mzdárov drak.porada.sk
Spoluatorom je RNDr. Jozef Mihál, ktorý od roku 2007 píše výhradne pre DRAKA.

Prvé videoškolenia na Slovensku, úspešne ich robíme dodnes.

Prvá televízia pre mzdárov, náš nový projekt v oblasti videa.


Kontaktujte nás

Ozvite sa nám, radi Vám predstavíme projekt AUTORA podrobnejšie.

pomoc@autora.sk 0905457835