Objednávka

Žiadosť o zaslanie vyúčtovacej faktúry

Faktúry zasielame na email uvedený v objednávke automatizovane ihneď po vygenerovaní a spárovaní s platbou. Zároveň ju máte okamžite dostupnú v zákazníckej zóne.

Ak sa neviete prihlásiť do zákazníckej zóny na našej stránke, pošleme Vám kópiu na email uvedený v objednávke po vyplnení tohoto formulára.