Novela zákony o účtovníctve od októbra 2020

 

Národná rada SR schválila novelu zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa nepriamo novelizoval aj zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. októbra 2020 (prepnite sa do verzie od októbra 2020 https://www.autora.sk/zz/2002/431/20201001/). Ďalej uvádzame vybrané témy novely zákona o účtovníctve v nadväznosti na Obchodný zákonník (napr. dodatočná likvidácia, konkurz, výmaz z obchodného registra). Odkazy na zákon sú na aktuálne platné znenie, ak pozeráte tento článok pred októbrom 2020, v zákone sa prepnite do budúcej verzie od 01.10.2020.

  • Medzi účtovné jednotky podliehajúce zákonu o účtovníctve sa dopĺňajú – obchodná spoločnosť a družstvo odo dňa obnovenia zápisu v obchodnom registri z dôvodu nariadenia dodatočnej likvidácie do dňa ich výmazu z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie ( §1 ods.1 pism. a), bod 4).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.