Metodické usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH (február 2018)

Obsah
3.66 strany
 

Na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci C-288/16 „L.Č.“ IK z 29. júna 2017, v ktorom sa Súdny dvor zaoberal výkladom článku 146/1 písm. e) Smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica“) vydal odbor daňovej metodiky Usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia od dane pri vývoze služieb podľa §47 ods.6 zákona o DPH (ďalej len Usmernenie). Z Usmernenia vyplýva, že oslobodenie od dane pri službách spojených s vývozom tovaru alebo dovozom tovaru pod colným opatrením podľa §18 ods.2 zákona o DPH sa uplatní len v prípade, ak medzi poskytnutou službou a vývozom tovaru alebo dovozom tovaru pod colným opatrením podľa §18 ods.2 zákona o DPH je priama súvislosť a zároveň sú tieto služby poskytnuté priamo vývozcovi, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku