Dvojité zdanenie a odpočítanie DPH pri intrakomunitárnych dodávkach

V obchodnej praxi slovenských podnikateľov môže nastať situácia, kedy slovenský platiteľ dane  predá tovar v inom členskom štáte a tento tovar bude do tohto štátu prepravený z ďalšieho iného členského štátu. Slovenský platiteľ dane je povinný sa v tomto inom členskom štáte registrovať pre DPH, pretože v tomto členskom štáte nadobudol tovar z iného členského štátu, teda uskutočnil zdaniteľný obchod, ktorý je v danom štáte predmetom dane.

V takomto prípade slovenský platiteľ uskutoční zdaniteľný obchod, ktorý v SR nie je predmetom DPH podľa §2 ods.1 zákona o DPH a v SR mu nevzniká ani právo na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje k nadobudnutému tovaru.

 

Slovenský platiteľ si objednal u poľských spoločností tovar, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.