Dodanie tovaru do Holandska, fakturácia prepravy inému holandskému platiteľovi

Spĺňa slovenský platiteľ DPH podmienku oslobodenia od DPH podľa §43  zákona o DPH, ak dodal  výrobok pre odberateľa identifikovaného pre DPH v Holandsku (NL), výrobok však bol prepravený priamo zo SR k ďalšiemu odberateľovi, tiež registrovanému pre DPH v NL. Prepravu uhradil slovenský dodávateľ, má prepravný doklad – CMR, pričom prepravu ide ďalej prefakturovať tomuto druhému odberateľovi  ?

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —
Riešenie:
Na účely oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.