Daňové nedoplatky a úrok z omeškania – opatrenia korona §10 a §12

Teória a príklady k  §10 a  §12 zákona č. 67/2020 Z. z. 
1. Úrok z omeškania a splatnosť dane z príjmov, zrážkovej (§ 43 ZDP) a zabezpečenej dane (§ 44 ZDP), preddavkov na daň z príjmov ( § 12/3 lex korona)
Daňový subjekt nebude sankcionovaný úrokom z omeškania podľa § 156 ZoSD, pokiaľ daňový subjekt dodatočne, t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, zaplatí v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov.
2. Úprava ustanovenia k §12 ods. 3 lex korona a vplyv zmeny na neuhradenie zrážkovej dane (§ 43) alebo zabezpečovacej dane (§ 44) a preddavku na daň z príjmu
Novelou  §12 ods.3 lex korona, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.