§53b Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke – komentár k DPH

Tento článok obsahuje komentár k §25a zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

V nadväznosti na zavedenie úpravy o oprave základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach podľa §25a zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 sa v §53b zákona o DPH ustanovuje odberateľovi, platiteľovi dane,

  • povinnosť opraviť odpočítanú daň podľa  §53b ods.1 zákona o DPH,
  • právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane podľa §53b ods.2 zákona o DPH.

Postup podľa §53b zákona o DPH uplatní odberateľ, platiteľ dane, ktorý z prijatých tovarov alebo služieb od platiteľa dane, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.