§4c Zábezpeka na daň – komentár k zákonu o DPH

Článok je neaktuálny. Účinnosť článku ( - do 31 Dec, 2018)  
Tento článok obsahuje komentár k §4c zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Zábezpeka na daň
Povinnosť zložiť zábezpeku formou

  • peňažných prostriedkov na účet správcu dane alebo
  • bankovou zárukou

sa vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré

  • požiadajú o tzv. dobrovoľnú registráciu za platiteľa dane podľa §4 ods.2 zákona o DPH,
  • sú povinné požiadať o registráciu za platiteľa dane podľa §4 ods.1 zákona o DPH z dôvodu dosiahnutia obratu,

ak sú splnené predpoklady na zloženie finančnej zábezpeky.

 

Ide o prípady, ak žiadateľ, fyzická osoba alebo konateľ alebo spoločník právnickej osoby, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.