§4 Registračná povinnosť – komentár k zákonu o DPH

Článok je neaktuálny. Účinnosť článku (od 1 Jul, 2021 - *)  
Tento článok obsahuje komentár k §4 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Povinná registrácia za platiteľa dane
Povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu za platiteľa dane sa vzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá má v tuzemsku

  • sídlo (právnická osoba),
  • miesto podnikania (fyzická osoba),
  • prevádzkareň ako stále miesto podnikania, ktoré má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon činnosti (prevádzkareň zahraničnej fyzickej osoby alebo zahraničnej právnickej osoby), alebo
  • bydlisko (fyzická osoba),

ak táto osoba dosiahla

  • za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.