§36 – Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §36 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Toto ustanovenie zákona rieši povinnosti zamestnanca akým spôsobom má preukazovať svoje nároky na nezdaniteľnú časť na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu. Treba si uvedomiť, že za predmetné skutočnosti zodpovedá zamestnanec, teda on je zodpovedný za to, aby mu bol zákonne priznávaný nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, nárok na daňový bonus alebo zamestnaneckú prémiu. Zamestnávateľ je povinný priznávať nárok na základe splnenie zákonných podmienok podľa tohto ustanovenia zákona, po tom ako si splní zamestnanec povinnosti a to predloženie dokladov a podpísanie vyhlásenia
Uplatnenie nároku na Daňový bonus
Zamestnanec preukazuje svoj nárok na daňový bonus najneskôr do konca mesiaca, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.