§26 – Postup pri odpisovaní hmotného majetku – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §26 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Princípy odpisovania hmotného majetku sú práve definované v tomto ustanovení zákona. Teda ide o hmotný majetok. Celá podstata spočíva v následujúcich princípoch

  1. zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny
  2. výber metódy odpisovania (rovnomerný alebo zrýchlený)

Zaradenie do odpisovej skupiny ( §26 ods.1 a 2 ZDP)
Od 1.1.2020 sa rozšíril počet odpisových skupín na sedem a to o 0 odpisovú skupinu, kde sa zaradili elektrické osobné motorové vozidlá.  Musí isť o zdroj energie PHEV alebo BEV (na staršie elektromobily sa podľa metodického pokynu  uplatňuje princíp preukazovania ak to nie je uvedené v osvedčení, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.