§20 Rezervy a opravné položky – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §20 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Toto ustanovenie zákona je úzko prepojené s §19 ods.3 pism. f) zákona, kde je vymedzené, že daňovým výdavkom sú len rezervy a opravné položky práve definované v §20. To znamená, že ak sa nenachádza rezerva alebo opravná položka definovaná v §20, potom jej tvorba je daňovo neuznaná. Daňový princíp posúdenia vychádza z účtovných princípov, teda ide o skutočnosť, že najskôr musia byť naplnené účtovné princípy tvorby rezerv a opravných položiek a až potom sa daňovo posúdia ( 595/2003 Z.z. 20/3). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

15

18€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.