§ 9 Dodanie služby – komentár k zákonu o DPH

Tento článok obsahuje komentár k §9 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Dodanie služby – definícia pojmu služba
Každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, je dodaním služby. Pojem služba je nutné chápať v širokom slova zmysle, lebo zahŕňa nielen vykonanie určitej činnosti, ale aj poskytnutie práva k nehmotnému majetku (napr. poskytnutie práva k výsledkom duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva), poskytnutie práva užívať hmotný majetok (nájmy hnuteľných a nehnuteľných vecí), prijatie záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav (zdaniteľná osoba prijme záväzok, že sa zdrží určitého konania za odplatu alebo strpí niekoho konanie za odplatu alebo strpí nejaký stav za odplatu). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.