§ 79 Nadmerný odpočet – komentár DPH

Obsah
1.74 strany
Tento článok obsahuje komentár k §79 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Nadmerný odpočet je prevýšenie celkovej odpočítateľnej dane nad celkovou daňou splatnou daňovému úradu za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa §79 ods.1 zákona o DPH platiteľ dane odpočítava nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ dane nadmerný odpočet nemohol odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti (pretože výška vlastnej daňovej povinnosti nie je dostatočná na kompenzáciu s nadmerným odpočtom), potom daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť do 30 dní od podania daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Ak zahraničnému podnikateľovi registrovanému za platiteľa dane podľa §5 alebo §6 zákona o DPH, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

10

12€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.