§ 73 Lehota na vyhotovenie faktúry – komentár DPH

Obsah
2.73 strany
Tento článok obsahuje komentár k §73 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Platiteľ dane, ktorý je podľa §72 ods.1 pism. a) až d) zákona o DPH povinný vyhotoviť faktúru, musí faktúru vyhotoviť v týchto lehotách podľa  §73 ods.a a b zákona o DPH:

  • do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, ak ide o faktúru, ktorá sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo služby,
  • do 15 dní odo dňa prijatia platby alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom platiteľ dane prijal platbu,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.