§ 48d Oslobodenie od dane v osobitnom sklade – komentár k DPH

Tento článok obsahuje komentár k §48d zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Nakoľko oslobodenie od dane pri dodaní tovaru v colnom sklade ( §48c ods.1 pism. a)) zákona o DPH a §48ca zákona o DPH) sa uplatňuje na tovar, ktorý nie je v zmysle colných predpisov tovarom Únie, je smernicou 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vyžadované, aby sa identické oslobodenia od dane uplatňovali aj na taký istý tovar, ktorý má štatút tovaru Únie. Z uvedeného dôvodu bolo zákonom č. 369/2018 Z. z. zavedené oslobodenie od dane pri dodaní tovaru uvedeného v časti I prílohy č. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.