§ 35 Zhromažďovanie finančných prostriedkov – komentár k DPH

Obsah
0.43 strany
Tento článok obsahuje komentár k §35 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty a príklady. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Od dane sú oslobodené služby a tovary dodané subjektmi, ktoré poskytujú služby oslobodené od dane podľa vymedzených paragrafov, na akciách usporiadaných za účelom zhromažďovania finančných prostriedkov na ich vlastnú činnosť, napr. organizovanie zbierok, dobročinných podujatí, kultúrnych a športových podujatí s cieľom získať finančné prostriedky. Oslobodenie od dane je možné uplatniť iba v prípade, ak ide o podujatie osôb, ktorých činnosť je oslobodená od dane podľa § 29 až § 34 222/2004 Z.z. zákona o DPH, napr. zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, základné, stredné a vysoké školy, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.