§ 32 Služby dodávané členom – komentár k zákonu o DPH

Obsah
1.79 strany
Tento článok obsahuje komentár k §32 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty a príklady. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Oslobodené od dane sú služby a prípadne aj tovar dodávaný v súvislosti s týmito službami poskytované členom politických strán a hnutí, cirkevných a náboženských spoločností a ďalších neziskových subjektov ako protihodnota ich členského príspevku za podmienky, že týmto oslobodením nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže.

Oslobodené od dane sú podľa §32 ods.2 zákona o DPH služby, ktoré svojim členom dodáva nezávislá skupina osôb, ktorá je samostatnou právnickou osobou, ak všetci členovia tejto skupiny vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane, alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.