§ 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – komentár k zákonu o DPH

Tento článok obsahuje komentár k §20 zákona 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty a príklady. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.
Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru a daňová povinnosť
Pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru vzniká nadobúdateľovi daňová povinnosť

  • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
  • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.

 

Deň vzniku daňovej povinnosti u nadobúdateľa tovaru je totožný s dňom vzniku daňovej povinnosti (vo výške 0) z dodania tovaru zo strany dodávateľa z iného členského štátu. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.