Zmeny v DPH pre rok 2018 – prehľadná rešerš zmien

Obsah
5.32 strany
Národná rada SR schválila novelu č.334/2017  zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2018. Ďalej uvádzame vybrané témy novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona – Úplné znenie zákona o DPH 2018 s porovnaním zmien.  222/2004 Z.z.

  • Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom o registráciu pre daň fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia DPH ( §4c ods.1 pism. d)).
  • Ak sa zastaví konanie o registrácii pre daň,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.