Zmeny účtovných predpisov od 1. 1. 2018 v “kocke”

Obsah
5.74 strany
ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zaznamenáva s účinnosťou od 1. januára 2018 zmeny na základe vládnej novely č. 275/2017 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Obchodný zákonník a niektoré zákony.

V súvislosti so zmenou Obchodného zákonníka došlo v zákone o účtovníctve k doplneniu § 28 odsekom 5. Na základe splatenia príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov sa účtuje v obchodnej spoločnosti a u spoločníka alebo akcionára vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov, ktoré sú súčasť ocenenia cenného papieru alebo podielu na základnom imaní. Zákon sa odvoláva na právnu úpravu kapitálového fondu z príspevkov v § 217a Obchodného zákonníka. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní