Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky – osobitosti a upozornenia

Obsah
5.32 strany
Opatrenie č. MF/15464/2013-74 v znení č. MF/18008/2014-74 upravuje podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky. Pôvodné opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013 a nadobudlo účinnosť 1. januára 2014 a jeho doplnenie vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 a nadobudlo účinnosť 31. decembra 2014. Prílohou č. 1 opatrenia je výkaz účtovnej závierky vzor MF SR č. 18008/2014 Úč MÚJ 1 – 01 (súvaha), Úč MÚJ 2 – 01 (výkaz ziskov a strát) a obsah poznámok k účtovnej závierke Úč MÚJ 3 – 01.

Pod č. 17 bolo vo  Finančnom spravodajcovi uverejnené Opatrenie MF SR zo 6.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní