Tvorba a použitie rezerv z daňového a účtovného hľadiska

Obsah
5.1 strany
Rezervy – úvod

  • Podľa §26 ods.5 ZoU sú rezervy vymedzené ako záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou.
  • Neisté časové vymedzenie záväzku – nemáme presnú informáciu o období, v ktorom nastane zníženie ekonomických úžitkov. (reklamácie, záručné opravy, rezerva na prebiehajúce súdne spory)
  • Neurčitá výška záväzku – účtovná jednotka nemá informáciu o presnej výške záväzku ku koncu zdaňovacieho obdobia: Účtovná jednotka nemá faktúru za prijatú dodávku služby a fakturovaná suma bola dohodnutá len orientačne a nedá sa presne určiť ani zo zmluvy (rezerva na nevyfakturovanú dodávku), resp. okolnosti, na základe ktorých bude výška záväzku určená,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

6

7.2€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.