Stravovanie zamestnancov (účtovné a daňové hľadisko)

Obsah
7.18 strany
Podľa §152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v jej blízkosti.  Túto povinnosť má aj agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

 

Túto povinnosť nemá zamestnávateľ v období, keď je zamestnanec na pracovnej ceste, pretože vtedy má zabezpečené stravovanie podľa zákona č. 283/2002 Z.z. Zákona o cestovných náhradách s výnimkou, ak na svojom pracovisku odpracoval viac ako štyri hodiny. Taktiež ak ide o zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v zahraničí.

 

Napríklad ak zamestnanec odpracuje pracovnú zmenu v rozsahu 7,5 hodiny má nárok na stravné v zmysle Zákonníka práce. Ak v ten deň po výkone zmeny nastúpi na služobnú cestu napríklad o 17 – tej hodine, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.